Samorządowe przedszkole nr. 80 w Krakowie

 • zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieciom w wieku 3-6 lat w atmosferze szacunku, akceptacji,
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci i ich zdrowy rozwój,
 • dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, predyspozycji w atmosferze szacunku i wzajemnej akceptacji,
 • wspomagamy dziecko w jego aktywności twórczej poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwienie kontaktu ze sztuką,
 • dajemy dziecku możliwość kreatywnego myślenia, działania, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności,
 • podkreślamy wyjątkowość i niepowtarzalność każdego wychowanka,
 • wyrównujemy szanse edukacyjne każdego dziecka,
 • wprowadzamy dzieci w świat najważniejszych wartości: dobra, piękna i prawdy,
 • uczestniczymy w konkursach, akcjach, projektach organizowanych przez różne instytucje edukacyjne i kulturalne,
 • uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych miasta, bywamy na koncertach i w teatrze,
 • realizujemy program adaptacyjny dla najmłodszych dzieci, oraz przygotowujemy dzieci do bezpiecznego wejścia w rolę przedszkolaka,
 • współpracujemy z Radą Rodziców, która jest społecznym organem przyczyniającym się do podnoszenia jakości pracy placówki,
 • Na terenie przedszkola rodzice mogą uzyskać bezpłatnie wsparcie specjalistów: psychologa i logopedy.
Przedszkole, główne wejście Sala parter Sala I piętro

Informacje dla rodziców

Ubezpieczenie NNW dla dzieci

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców uruchomiła polisę ubezpieczeniową NNW dla dzieci z naszego przedszkola. Rodzice, których dzieci nie są objęte żadną ochroną, a chcieliby przystąpić do takiego ubezpieczenia proszeni są o zapoznanie się z dokumentami załączonymi poniżej. Oferta ważna jest do 30.11.2019 roku, a przystąpić do niej można dokonując samodzielnego zakupu przez Internet za pomocą pliku "oferta wirtualna".

Upoważnienie do odbioru dziecka

Upoważnienia z roku ubiegłego tracą swoją ważność 31 sierpnia 2019 r. dlatego należy dostarczyć do przedszkola nowe upoważnienie dla każdego dziecka.

Wyprawka Przedszkolaka

Dla dzieci 3-4 letnich poszwa na kołdrę 160×200, piżama, pantofle, najlepiej na rzepy lub zatrzaski - w worku szczoteczka, pasta i kubek do mycia ząbków, grzebień lub szczotka do włosów (na sznureczku), strój gimnastyczny - podkoszulek bez rękawów i krótkie spodenki - w worku dodatkowe rzeczy na przebranie (majtki, rajstopy, spodenki, bluzka), przytulanka, która stanowić będzie cząstkę domu i pomoże znieść rozstanie z mamą, uśmiech na buzi i dobry humor.

Dla dzieci 5-6 letnich pantofle najlepiej na rzepy lub zatrzaski - w worku szczoteczka, pasta i kubek do mycia ząbków, grzebień lub szczotka do włosów (na sznureczku), strój gimnastyczny - podkoszulek bez rękawów i krótkie spodenki, buty na zmianę w reklamówce lub dodatkowym worku (spakowane w mały plecaczek), dodatkowe rzeczy na przebranie (majtki, rajstopy, spodenki, bluzka), bidon na wodę, uśmiech na buzi i dobry humor.

Uwaga: Wszystkie rzeczy dzieci powinny być podpisane! Ubranko na zmianę w worku lub siatce prosimy pozostawić w szafce dziecka w szatni. Pozostałe rzeczy, podpisane, należy przekazać do sali dydaktycznej.

Opłata za korzystanie z przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

Opłata za korzystanie z przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wysokość opłaty za korzystanie z usług samorządowego przedszkola za świadczenia poza czasem 5-godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę.

 • Dla dzieci rodzin objętych Programem pod nazwą "Krakowska Karta 3+", opłata wynosi 0,50 zł.

 • Dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Rodzina "N" opłata 0,50 zł.

 • Dla dzieci 6-letnich realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania szkolnego 0 zł.

Stawka żywieniowa - 7,50 zł za dzień.

Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn: stawka godzinowa x zadeklarowana przez rodziców liczba odpłatnych godzin w ciągu dnia x liczba dni roboczych w danym miesiącu. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola będzie naliczana i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do 14. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola. Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych. Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym. W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.

Dane do wpłat:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
nr rachunku: 22 1020 2892 0000 5402 0590 3283
tytułem: "Opłata za przedszkole nr 80, imię i nazwisko dziecka, grupa, za miesiąc"

Dokumenty do pobrania

Dane kontakowe

Przedszkole czynne w godzinach: Poniedziałek - Piątek: 6:30-17:30

Samorządowe Przedszkole nr. 80 w Krakowie
ul. Kotlarska 5a, 31-539 Kraków
Telefon: 12 421 57 23
e-mail: przedszkole80@gmail.com
Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek
Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu:
Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00
Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00