Witamy w naszym przedszkolu

Nasze przedszkole mieści się w piętrowym budynku wolnostojącym, położonym 800m od bulwarów wiślanych, z dala od ruchu ulicznego.

W budynku, do dyspozycji dzieci oddajemy: 5 przestronnych sal zabaw z własnym zapleczem sanitarnym, estetycznie i funkcjonalnie urządzonych, wyposażonych w różnorodne pomoce dydaktyczne i zabawki oraz
szatnię z osobnymi szafeczkami dla każdego przedszkolaka, ponadto taras na parterze

Na świeżym powietrzu, rozwój motoryczny maluchów umożliwia duży, zadrzewiony i ogrodzony ogród wyposażony w ekologiczny, drewniany sprzęt rekreacyjny. Dzieci mogą korzystać z piaskownic, zjeżdżalni, karuzeli, domków, lokomotywy z wagonami oraz „małpiego gaju”.

Ruch na świeżym powietrzu jest niezwykle istotny w rozwoju każdego młodego człowieka i nie tylko. Dbamy więc aby nasze przedszkolaki korzystały z wszystkich dostępnych w ogrodzie form aktywności fizycznej. Kształtujemy tym samych postawy otwarte na wysiłek fizyczny, pokazując, że do harmonijnego rozwoju oprócz sfery intelektualnej, potrzebne jest też zdrowe ciało.

Klauzula dotycząca Ochrony Danych Osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Samorządowe Przedszkole nr 80 z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 5a,
31-539 Kraków.
2. Mających na uwadze ochronę Państwa danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym jest możliwość kontaktu pod adresem email: inspektor2@mjo.krakow.pl lub pisemnie kierując zapytanie na adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę na podstawie zgody oraz przepisów prawa w tym w szczególności: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Klauzula dotycząca Ochrony Danych Osobowych cd

4. Odbiorcą Pana/Pani danych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Waszych danych osobowych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz przedszkola.
5. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Administrator przechowuje Pana/Pani dane przez okres wskazany w przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, który podlega administratorowi, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
Uprawnienia Pani/Pana wobec przedszkola w zakresie ochrony danych osobowych
7. Przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych);
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem;
g) prawo do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu realizacji zadań oświatowych przez Administratora, z zastrzeżeniem danych zebranych na podstawie zgody, które są przetwarzane jedynie w wypadku pisemnej, dobrowolnej zgody opiekuna dziecka.
9. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane w żaden sposób.

Zajęcia dodatkowe

Dzieci korzystać mogą z bogatej oferty zająć dodatkowych: j. angielski, j. francuski, tańce, kółko teatralne, kółko plastyczne, robotyka.

Jadłospis

Prawidłowe żywienie dziecka w okresie przedszkolnym to jeden z najważniejszych czynników gwarantujących zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. W naszej przedszkolnej kuchni przygotowujemy domowe posiłki. Podajemy dzieciom pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze. Panie kucharki same robią domowe pierogi, racuchy, naleśniki, wykonują świeże surówki z warzyw i sałatki owocowe. Każdego dnia dzieci jedzą w przedszkolu trzy smaczne posiłki: I śniadanie, II śniadanie i obiad. Stanowią one ¾ dziennego zapotrzebowania dziecka w wieku przedszkolnym na białko, węglowodany, tłuszcze i witaminy.

Plan dnia

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań Rodziców.

Współpraca z rodzicami

Mając na uwadze ujednolicenie metod wychowawczych stosowanych zarówno w środowisku przedszkolnym jak i rodzinnym chcemy zaproponować Rodzicom różne formy spotkań, a także zachęcić ich do współpracy.

Piknik Rodzinny

admin@przedszkole80 / ogłoszenia / 0 Comment

Bezpieczne wakacje

admin@przedszkole80 / wydarzenie / 0 Comment

Wydarzenia w czerwcu

admin@przedszkole80 / Wydarzenia, wydarzenie / 0 Comment

Napisz do nasGodziny otwarcia

Przedszkole otwarte w godzinach:
Poniedziałek – Piątek:
6:30–17:30

Dyrektor
mgr Anna Kaczmarczyk-Korzonek

Sekretariat
mgr Agnieszka Chalota-Ciochoń
Poniedziałek – Piątek:
9:00 – 15:00

Dojazd